PROGRAM ODOBREN OD MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA, MOGUĆNOST OSTVARENJA POTICAJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE!

ZANIMANJE PEDIKER (STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE)

PROGRAM ODOBREN OD STRANE MZOS-A, UPIS U E-RADNU KNJIŽICU

Svrha programa osposobljavanja je da nakon završetka istog polaznici mogu uspješnije konkurirati na tržištu rada te formalizirati prethodno stečena znanja i vještine. Program je odobren od strane MZOS-a i njegovim završetkom se upisuje u e-radnu knjižicu.

ŠTO VAM OMOGUĆUJE EDUKACIJA ZA PEDIKERA UČILIŠTA ADRIANUS?

POLAZNIK NAKON ZAVRŠENOG PROGRAMA MOŽE S LAKOĆOM:
Pripremiti radni prostor, opremu i preparate za rad
Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke, pribor i preparate u pedikuri
Provoditi tretmane pedikure stopala i noktiju stopala
Prepoznati promjene na stopalu i noktu i sudjelovati u provođenju odgovarajućeg tretmana
Održavati higijenu pedikerskog salona, opreme i pribora
Komunicirati s korisnicima usluga na primjeren način

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA:
Edukacija za pedikera se odvija u 130 školskih sati kroz dva mjeseca, dva puta tjedno u terminu od 17:00 do 21:00. Edukaciju odlikuje posebna pozornost na praktičan rad, što polaznike tečaja čini kompetitivnijima na tržištu rada.

Također nudimo mogućnost individualne nastave prema vašim mogućnostima i potrebama.

Nastava se dijeli na teoretski i praktični dio.

Teorijski dio nastave sačinjava edukacija iz predmeta:

Građa i funkcija kože stopala
Pedikura i njega stopala
Osnove higijene
Poslovna komunikacija i bonton

Praktični dio nastave sačinjava edukacija uz modele i mentora, a pokrivena su sva znanja potrebna pedikerima u svakodnevnom poslu:

Upoznavanje s radnim prostorom
Priprema za obavljanje pedikerskih tretmana
Pedikura
Njega stopala i nokta
Lakiranje trajnim lakom
Završni radovi u salonu

Učilište posjeduje svu potrebnu opremu, sredstva, i alate za izvođenje kako teoretske, tako i praktične nastave.

CIJENA TEČAJA :
4.200,00 kn za jednokratno plaćanje
4,950,00 kn za obročno plaćanje

Mogućnost plaćanja na rate

U cijenu tečaja uračunato je jedno polaganje završnog ispita.

Sve skripte primate u elektronskom obliku.